Co zrobić aby zostać tłumaczem?

Co zrobić aby zostać tłumaczem?

Obecnie język angielski jest jednym z najczęściej używanych języków świata, uczymy się go już od najmłodszych lat w przedszkolu. Jednak są osoby, które dzięki swoim ambicjom i wrodzonemu talentowi są w stanie nauczyć się mniej znanych języków np. Hindi, Norweski itd. Dlatego też często decydują się one na karierę tłumacza lub lepiej płatnego tłumacza przysięgłego. Jeśli jesteś jedną z tych osób to sprawdz co musisz zrobić, aby nim zostać.

Co jest potrzebne aby zostać tłumaczem?

Przede wszystkim najważniejsze są studia, należy je ukończyć z tytułem magistra filologii lub jeżeli posiadasz magistra z innej dziedziny to wymagane są studia podyplomowe z tłumaczeń na wybrany język. Kolejnym krokiem jest zdanie egzaminu na tłumacza przysięgłego, składa się on z części pisemnej oraz ustnej. Jeśli zdasz egzamin to musisz złożyć wniosek o wpis do rejestru tłumaczy przysięgłych i złożyć ślubowanie wobec Ministra Sprawiedliwości.

Warto dodać, że kandydat do egzaminu państwowego na tłumacza przysięgłego musi posiadać obywatelstwo polskie lub kraju należącego do Unii Europejskiej lub EFTA, mieć pełną zdolność do czynności prawnych, być niekarany za przestępstwa skarbowe oraz znać język polski.

Dlaczego warto zostać tłumaczem przysięgłym?

Zastanawiasz się jeszcze nad wyborem zawodu? W takim przypadku warto znaleźć tłumacza ze swojej okolicy np. tłumacz przysięgły Kraków i porozmawiać jak wygląda praca w praktyce. Dodatkowo im mniej znanym językiem się posługujesz tym lepsze zarobki oraz satysfakcja z pracy.

Facebook Comments

Artykuły użytkownika

Facebook Comments