Jak niwelować straty wody?

Jak niwelować straty wody?

W dobie wzrostu ekologicznej świadomości społeczeństwa, zaczynamy przywiązywać większą uwagę do oszczędzania zasobów naszej planety. Dziś porozmawiamy o tym, w jaki sposób możemy zniwelować straty wody, co pozwoli nam na mądrzejsze korzystanie z tego bezcennego płynu.

Problem o rozległej tematyce

Straty wody są pojęciem niezwykle szerokim. Jak nietrudno się domyślić, termin ten oznacza marnotrawienie lub bezpowrotną utratę zasobów tego cennego związku chemicznego. Może ona dotyczyć wielu aspektów: od funkcjonowania sieci wodociągowych, przez wykorzystywanie wody w procesach produkcyjnych, po korzystanie z niej w gospodarstwie domowym.

W jaki sposób dochodzi do strat wody?

Woda jest często klasyfikowana jako ubikwitet, czyli rodzaj zasobów ziemskich, który jest dostępny zawsze, bez względu na to, w którym rejonie Ziemi się znajdujemy. Jest to jednak błędne przekonanie. Rozwój konsumpcyjnej gospodarki spowodował, że coraz większe masy ludzkie mają utrudniony dostęp do wody. Nieodwracalne straty wody zachodzą na skutek następujących działań:

  • zrzucanie do rzek, jezior i oceanów toksycznych odpadów i ścieków fabrycznych
  • zanieczyszczanie wód gruntowych przez stosowanie nawozów sztucznych
  • obniżanie poziomu wód gruntowych przez osuszanie terenów podmokłych i niszczenie struktury geologicznej danego terenu (np. przez kopalnie)
  • zanieczyszczanie ścieków miejskich przez wlewanie do nich detergentów i substancji żrących
  • nieuzasadnione marnotrawienie wody (np. zbyt częste podlewanie trawnika lub zasilanie przydomowych basenów i oczek wodnych)
  • wyciekanie wody przez nieszczelności w rurach wodociągowych i kanalizacyjnych.

Jak dbać o zasoby wody?

Opisane wyżej punkty nie oznaczają oczywiście, że nagle mamy przestać dbać o ogrody czy zasypać wszelkie baseny i oczka wodne. Chodzi jednak o to, aby nie eksploatować w nadmierny sposób zasobów wód, które pochodzą z ogólnodostępnych zasobów. Zamiast tego, warto skłonić się ku możliwość zbierania wody deszczowej, stosowania neutralnych dla środowiska środków czyszczących i zakładania przydomowych oczyszczalni ścieków.

Facebook Comments

Artykuły użytkownika

Facebook Comments