Polskie a Słoweńskie budownictwo mieszkaniowe

Polskie a Słoweńskie budownictwo mieszkaniowe

W ramach krajowego programu mieszkaniowego Słowenia promuje budownictwo mieszkaniowe. Skuteczna strategia dotycząca budownictwa publicznego jest jednym z podstawowych elementów działań miasta Lublany zorientowanego na jakość i zrównoważony rozwój. W południowej części Lublany realizowany jest obecnie jeden z największych kompleksów osiedli mieszkaniowych w Słowenii, w ramach którego zostały zrealizowane zespoły mieszkaniowe Brick Neighbourhood oraz Housing Brdo Unit F5.

Reklama: Domy Bydgoszcz

Wspomniane zespoły mieszkaniowe charakteryzuje przyjęta wspólna idea rozwiązania osiedla oparta na linearnie prowadzonym ciągu pieszym przestrzeni publicznej skupiającej funkcje komunikacyjne doprowadzające mieszkańców do mieszkań zlokalizowanych po obu stronach ciągu pieszego, a zarazem tereny rekreacyjne zawierające różnorodne urządzenia do wypoczynku.

Znajdują się tu place zabaw dla dzieci, urządzone miejsca do wypoczynku, zieleń oraz oryginalnie kształtowana mała architektura etc. Całość układu harmonijnie wpisuje się w topografię terenu wiążąc przestrzennie i kompozycyjnie zespoły budynków mieszkalnych. Początek ciągu pieszego stanowi „brama wejściowa” w architekturze horyzontalnego budynku handlowego usytuowanego w zespole Housing Brdo Unit F5 na styku ulicy zapewniającej dostępność komunikacyjną do osiedla. „Jak ustalić jasną, przestrzenną, materialną i społeczną tożsamość” – odpowiedź na to pytanie autorów projektu wpłynęła na jakość rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych oraz zintegrowanie przyszłych mieszkańców z miejscem zamieszkania w zespole mieszkaniowym Brick Neighbourhood.

Stąd w strukturze zespołu mieszkaniowego pojawiły się duże przestronne i jasne przestrzenie między budynkami oraz wybór cegieł jako materiału pochodzącego z cegielni, która kiedyś stała w miejscu zrealizowanego zespołu. Cegły stanowią okazję do wyrażenia dodatkowej mikrostruktury powierzchni elewacyjnej. Charakterystyczne elewacje wykonane zostały z cegły, która dzięki zastosowaniu odpowiedniego kształtu (ścięty narożnik) pozwala na otrzymanie regularnego wzoru łamiącego monotonię ścian. Powyższe aspekty pozwoliły na budowę unikalnej tożsamości dla przyszłej społeczności.

Facebook Comments

Artykuły użytkownika

Facebook Comments