Środki chemiczne stosowane w rolnictwie

Środki chemiczne stosowane w rolnictwie

Związki chemiczne wykorzystywane są na ogromną skalę w gospodarce. Zapotrzebowanie na surowce spełniające określone wymogi wciąż rośnie, co oczywiście wiążę się z szybkim rozwojem rożnych sektorów rynku. Bez wątpienia jednym z największych odbiorów produktów chemicznych jest rolnictwo. Ale tak jak i w każdym innym dziale gospodarki również tutaj kluczowe znaczenie ma jakość. Surowce chemiczne muszą być bezpieczne i spełniać najbardziej wyśrubowane wymogi jakościowe. Dlatego należy korzystać z usług sprawdzonych dostawców posiadających odpowiednie certyfikaty, takich jak https://www.centro-chem.pl/pl.

Środki ochrony roślin

Są to substancje lub też ich mieszaniny, które stosuje się w rolnictwie od dawna. Ich zadanie polega na ochronie roślin uprawnych przed szkodliwymi organizmami. Odgrywają również rolę w regulowaniu wzrostu. Wyróżnia się środki: owadobójcze, grzybobójcze, chwastobójcze, odstraszające oraz regulatory wzrostu. Skład chemiczny jest bardzo różny w zależności od przeznaczenia. Niektóre zawierają kwas fluorooctowy, czy dwusiarczek węgla. Stosując środki ochrony roślin należy pamiętać o przestrzeganiu norm, które są wprowadzane ze względów bezpieczeństwa. Dokładna lista związków dopuszczonych do stosowania jest każdego roku publikowana w w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Nawozy mineralne

Oprócz środków ochrony roślin to nawozy mineralne (sztuczne) odgrywają najważniejszą rolę we współczesnym rolnictwie i sadownictwie. Są to związki, których zadaniem jest wzbogacenie gleby w składniki pokarmowe przyswajane przez rośliny. Wytwarza się je na dużą skalę w procesie syntezy w specjalnych zakładach chemicznych. Podstawowy podział nawozów dotyczy ich składu chemicznego. Na tej podstawie wyróżnia się nawozy: azotowe, fosforowe, potasowe, wapniowe i magnesowe. Najczęściej stosowanym nawozem w uprawie roślin jest chlorek potasu, który zwiększa przyswajalność azotów z gleby oraz poprawia urodzajność. Odpowiednie nawożenie gleby stanowi nieodzowny element wydajnej uprawy roślin.

Facebook Comments

Artykuły użytkownika

Facebook Comments