• Rozwód kościelny – co należy wiedzieć?

    Rozwód kościelny – co należy wiedzieć?0

    • Dom
    • 21 lipca 2018

    Potocznie zwane rozwodem kościelnym unieważnienie małżeństwa staje się coraz częściej wybieraną formą rozwiązania pożycia małżeńskiego w Polsce. Dzięki przeprowadzonemu procesowi strony są wolne z punktu widzenia Kościoła i mogą ponownie zawrzeć związek małżeński, o ile nie zachodzą inne przeszkody By doszło do procesu jedna ze stron musi wnieść skargę powodową. Główną przyczyną, dla których małżonkowie

    READ MORE